Czym jest przyroda? Co wchodzi w jej skład? Te i inne “ważne informacje zawiera podręcznik do przyrody klasa 4“. Książka wydana w wydawnictwie Nowa Era napisała została przez trzech autorów: Marię Marko-Worłowską, Feliksa Szlajfera oraz Joannę Stawarz. 

Czym jest przyroda?

Świat przyrody jest widoczny zarówno w wielkich aglomeracjach miejskich, jak i na wsiach. Czym więc jest przyroda? Przyrodą można określić cały świat, który nas otacza, poza obiektami, które stworzyli ludzie. Do przyrody zalicza się także Wszechświat. Składniki przyrody można podzielić na ożywione i nieożywione. Do nieożywionych składników przyrody zalicza się skały, wodę, powietrze i słońce. Ożywione składniki przyrody ogólnie zwane są organizmami. Zalicza się do nich: rośliny, zwierzęta i ludzi. 

Nieożywione składniki przyrody – charakterystyka

Czym są skały? Skały budują skorupę ziemską, która jest zewnętrzną warstwą Ziemi. Rozpadanie i kruszenie się skał powoduje powstawanie gleby. Kolejnym nieożywionym składnikiem przyrody jest woda. Zajmuje ona większą część planety Ziemi. Dzięki niej istnieją oceany, morza, jeziora oraz rzeki. Woda poza tym, że występuje na powierzchni jest również w glebie, a czasem nawet kilkaset metrów pod powierzchnią. Powietrze jest składnikiem atmosfery. Ma nawet kilkaset kilometrów wysokości. Słońce dostarcza Ziemi ciepło oraz światło. Energia słoneczna jest czynnikiem, który przyczynia się do życia na Ziemi. Przyroda często jest inspiracją dla twórców różnych obiektów. Przykładowo jeden z budynków w stolicy Indii – Delhi ma kształt kwiatu lotosu. Budynek wzniesiony w 1986 roku i zaprojektowany przez architekta o nazwisku Fariborz Sahba został nazwany Świątynią Lotosu.

Ożywione składniki przyrody – charakterystyka

Ożywione składniki przyrody to organizmy, do których zalicza się ludzi, zwierzęta i rośliny. Organizmy te posiadają cechy życia, których nie mają czynniki nieożywione. Są to cechy, do których zalicza się wydalanie, odżywianie, wykonywanie ruchów, oddychanie, rozmnażanie się, rozwój oraz wzrost.