Czym są eksperymenty i doświadczenia? Czy dzieci mogą przeprowadzać je same? Na te i wiele innych interesujących zagadnień odpowie książka podręcznik do przyrody klasa 4 z księgarni internetowej.

Czym są doświadczenia i eksperymenty?

Przy obserwowaniu przyrody często pojawia się wiele pytań. Czasem odpowiedzi na nie można znaleźć w książkach albo na stronach internetowych. Do niektórych odpowiedzi można dojść samemu poprzez eksperymenty i doświadczenia. Jest to kilka czynności, które odpowiadają na takie pytania jak: Dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób wydarza się określona rzecz? Co się stanie, gdy zrobimy taką czy inną rzecz? Ważniejsze i trudniejsze eksperymenty zwykle przeprowadzane są przez naukowców. Wykonują oni eksperymenty, stawiają tezy, a potem potwierdzają je doświadczeniem. Jednak są eksperymenty, które z pomocą dorosłego może wykonać nawet małe dziecko, a przy tym dowiedzieć się czegoś nowego. Jak zabrać się do wykonania doświadczenia?

Doświadczenie – 6 etapów

Pierwszym etapem doświadczenia jest postawione pytanie i chęć uzyskania na nie odpowiedzi. Na drugim etapie stawiana jest hipoteza. Kolejno przygotowuje się materiały konieczne do przeprowadzenia eksperymentu i ustala jak będzie wyglądał przebieg doświadczenia przynajmniej w początkowej części. Następnie dokonuje się obserwacji, na podstawie których stawia się wniosek i sprawdza, czy jest on zgodny z założeniem hipotezy. 

Bezpieczeństwo podczas prowadzonych obserwacji

Obserwacje wykonywane przez dziecko muszą być przeprowadzane pod kontrolą dorosłych. Dzieci powinny stosować się do instrukcji, pytać dorosłych w razie wątpliwości, czy jakiś etap jest bezpieczny do wykonania. Jeżeli jakiś element doświadczenia wymaga użycia np. ostrych narzędzi należy pomóc dziecku w wykonaniu tego elementu. Gdy robi się obserwacje w terenie należy mieć na uwadze, że dotykanie nieznanych grzybów, czy podchodzenie do dzikich zwierząt może się źle skończyć. Jeżeli dziecko chce odbywać samodzielne wycieczki najlepiej by było, gdyby oddalało się tylko na dobrze znany teren.