TED-BUD
ELEWACJE I DOCIEPLENIA

START | O FIRMIE | NASZA OFERTA | REALIZACJE | KONTAKT

OCIEPLENIA BUDYNKÓW Ocieplania ścian zewnętrznych budynków wykonuje się obecnie metodą lekką mokrą, określaną jako metoda ETICS. Metoda ta polega na mocowaniu płyt termoizolacyjnych specjalną zaprawą, następnie na szpachlowaniu ich powierzchni odpowiednią zaprawą i położeniu zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie pokryciu płyt cienkowarstwowym tynkiem.

Etapy robót ociepleniowych: 1. przygotowanie podłoża (podłoże winno być równe i suche oraz oczyszczone z wszelkich zabrudzeń. Wskazane jest przeprowadze ni tzw. próby przyczepności, w celu oceny nośności podłoża. W razie konieczności zagruntować podłoże).
2. przygotowanie zaprawy klejącej (mieszankę należy odpowiednio rozrobić do uzyskania jednolitej konsystencji. Przy odpowiedniej jakości podłoża i zaprawy płyty styropianowe można montować bez łączników mechanicznych, natomiast montaż wełny mineralnej oprócz zaprawy wymaga zastosowana kołków mocujących).
3. mocowanie płyt termoizolacyjnych ze styropianu (klej nakłada się wyłącznie na płyty, nigdy na podłoże, aby nie dostał się pomiędzy boczne krawędzie sąsiednich płyt. Nanosi się go metodą pasmowo-punktową). Wszelki ubytki i szpary uzupełnia się wyłącznie dociętymi klinami styropianu, nie zaś zaprawą).
4. mocowanie mechaniczne (stosować należy przy mocowaniu wełny mineralnej, w określonych przypadkach przy mocowaniu styropianu. Mocowanie materiału izolacyjnego należy przeprowadzić, nie wcześniej niż po 2 dniach od przyklejenia materiału.
5. wykonanie warstwy zbrojonej siatki z włókna szklanego (należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Na zeszlifowanej powierzchni płyt styropianowych nanosi się gotową zaprawę, równomiernie rozprowadzając i zatapiając w niej siatkę).
6. nałożenie podkładu gruntującego (po upływie ok. 2 dni od położenia siatki).
7. położenie wybranego tynku cienkowarstwowego (o grubości ziarna kruszywa, za pomocą gładkiej pacy. Tynk należy nakładać metodą"mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej warstwy przed naciągnięciem kolejnej. Inaczej miejsce połącznie warstw byłoby widoczne.

Copyright © 2004-2015 Ted-Bud. Wszelkie prawa zastrzeżone.

START | O FIRMIE | OFERTA | REALIZACJE | KONTAKT

elewacje Poręba, ocieplenia budynków Fugasówka elewacje Żurada docieplenia budynków Sławków elewacje Łazy, tynkowanie Krzykawa ocieplenia budynków Hutki elewacje Niegowonice ocieplenia budynków Bukowno tynkowanie Bolesław elewacje Witeradów docieplenia budynków Sułoszowa