Obserwacje to dobry sposób, żeby poznać przyrodę. Aby dobrze zaobserwować dany obiekt lub zjawisko przydatne będzie kilka przyrządów. Jakich? Tego można dowiedzieć się z książki “Podręcznik do przyrody klasa 4”.

Czym jest przyroda?

Przyroda jest wokół nas. Zalicza się do niej wszystko poza obiektami stworzonymi przez ludzi. Przyroda może mieć charakter ożywiony lub nieożywiony. Do nieożywionych elementów przyrody wlicza się skały, wodę, powietrze i słońce. Natomiast elementy ożywione to organizmy, w których skład wchodzą: ludzie, zwierzęta oraz rośliny. Elementy ożywione od nieożywionych wyróżnia to, że te pierwsze mogą same oddychać, wydalać, odżywiać się, wykonywać ruchy, rozmnażać się, a także rozwijać i rosnąć. Przyroda jest dobrym elementem obserwacji. Można ją obserwować własnymi zmysłami, ale można także użyć do tego przyrządów, które tę obserwację ułatwią. Co się do nich zalicza?

Jakie przyrządy ułatwiają obserwację przyrody?

W trakcie obserwacji przyrody można skorzystać z takich przyrządów jak: mapa, taśma miernicza, mikroskop, lornetka oraz lupa. Mapa będzie przydatna do znalezienia drogi do określonego celu albo w przypadku zgubienia się. Taśma będzie przydatna w przypadku chęci zmierzenia czegoś np. pnia drzewa. Lupa przyda się, gdy będziemy chcieli powiększyć jakiś obiekt, a lornetka pozwoli obejrzeć dany obiekt z większej odległości. Aparat fotograficzny będzie przydatny, gdy będziemy chcieli zrobić zdjęcia jakiemuś obiektowi. W przypadku obserwacji małych obiektów, które trudno dostrzec gołym okiem warto zaopatrzyć się w mikroskop. Dzięki niemu można obejrzeć np. organizmy, które żyją w kropli wody, czy poznać budowę liścia. Taki mikroskop składa się z kilku elementów. Są to okular, obiektyw, stolik, źródło światła oraz śruby. Do obserwacji terenowych przydatny będzie także kompas. Dzięki niemu można odczytać, w którym kierunku iść. Określa cztery kierunki: północ, południe, zachód i wschód. Na jego powierzchni znajduje się igła magnetyczna, która wskazuje kierunki. Jak czytać wskazówki z kompasu? Tego można dowiedzieć się z książki do przyrody dla klasy 4.